zondag 13 mei 2018

Recensie over 'Te druk om niet te bidden' en boekverloting

Lieve lezers,

Hierbij een recensie voor jullie over een heel waardevol boek over bidden: 'Te druk om niet te bidden' van Bill Hybels. Ik vind het erg leuk dat ik van uitgeverij Gideon (www.gideonboeken.nl) een recensie exemplaar van dit mooie boek kreeg. Ik geef dit nu zelf graag weer aan 1 van jullie door. Ook omdat ik heel dankbaar ben, dat ik in de praktijk mag ervaren waarover Hybels schrijft: dat je een intieme omgang met God kunt hebben. Dat Hij tot je wil spreken als je stil wordt voor Hem en bereid bent te luisteren.
Bill Hybels besluit zijn boek zo mooi met: 'Ook u kunt God ervaren. u kunt Zijn kameraadschap, Zijn bekwaamheid en Zijn medeleven voelen. Hij nodigt u op dit moment uit tot een rijker leven: "Verblijdt u te allen tijden, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u" (1 Thess. 5:16-17) Daar sluit ik me van harte bij aan!
Hier komt de recensie en daaronder de informatie over de boek verloting. Want..... ja echt, ik geef dit boek graag weg aan 1 van jullie. Misschien wel aan 2, want ik heb ook nog een mooi tweedehands exemplaar ;)Boekrecensie over 'Te druk om niet te bidden' door Bill Hybels

Ondertitel: 'Neem eens rust om bij God te zijn'

Inleiding:
Soms/vaak is het lastig om tijd te vinden om te bidden. Als voorganger kwam Bill Hybels veel mensen tegen die hiermee worstelen. Zelf had hij er ook moeite mee. Hij vroeg zich af: 'Hoe vind ik genoeg rust en tijd om de relatie met God te onderhouden waar ik zo naar verlang?' Hij ontdekte dat bidden rust vraagt en tijd. Het bleek dat hij het te druk had om niet te bidden. In zijn boek schrijft Hybels onder anderen over het vinden van rust om te bidden en het leren luisteren naar God.

Korte inhoud:
Hybels begint met het vertellen van eigen ervaringen rondom gebed en zijn worsteling hiermee. Ook laat hij al in hoofdstuk 1 duidelijk zien welk nut gebed heeft. Een mooi citaat:
'Gemeenschap met God, vertrouwen, zekerheid, vrede, vertroosting – al deze dingen zult u gaan ervaren wanneer u leert te bidden.'.
Als antwoord op het gebed toont God zijn kracht, schrijft Hybels. Hij noemt als voorbeeld de overwinnende kracht van God, die vrijkwam zolang de armen van Mozes omhoog geheven waren.
Hoofdstuk 2 beschrijft de bereidheid van God, die Zijn kinderen graag zegeningen schenkt. Net zoals een aardse vader graag dingen weggeeft aan zijn zoon.
God kan alles en heeft macht over alles: de natuur, de omstandigheden en levens. Hybels toont dit aan door vele voorbeelden te noemen vanuit Gods Woord.
God wacht tot we onze noden Hem bekend maken. Hij zegt: 'Kom in Mijn aanwezigheid. Praat tegen me. Vertel me al je zorgen. Ik heb bijzondere belangstelling voor je, omdat ik je Vader ben. Ik kan helpen, omdat Ik alle macht heb in de hemel en op aarde. Ik luister heel aandachtig en hoop je stem te horen.'
In een volgend hoofdstuk wordt het belang van afgezonderd bidden behandeld. Ook het belang van gericht bidden komt aan de orde, waarbij gebeden uitschrijven een hulpmiddel kan zijn om beter te concentreren en de gedachten structuur te geven.
Het boek gaat verder met het beschrijven van het gebedsmodel dat bestaat uit: aanbidding, belijdenis, danken en vragen om hulp. Ook gelovig bidden komt aan de orde: 'Kijk naar God, niet naar de berg'.
Vervolgens noemt Hybels een aantal redenen voor niet verhoorde gebeden en schrijft hij een stuk over gebedsbarrières. Een citaat: 'De meest voorkomende oorzaak van niet verhoord gebed is gebedsloosheid. Regelmatig, ernstig en volhardend bidden wordt benadrukt.
Dan komt een belangrijk hoofdstuk met als titel: 'Gas terug nemen om te bidden'. Als tip wordt gegeven dagelijks een dagboek bij te houden, zodat het lichaam even rust krijgt en weer wordt het uitschrijven van gebeden genoemd.
'Het belang van luisteren' is het volgende belangrijke hoofdstuk. Hybels kwam hier zelf achter toen God zei: “Als wij een relatie hebben, waarom ben jij dan steeds aan het woord? Geef Mij ook de kans iets te zeggen!' Hybels nodigt de lezers uit hun eigen manier te zoeken om in intiem contact met God te komen. Vragen stellen aan God kan zo'n manier zijn of God uitnodigen te willen spreken. Leven in Gods aanwezigheid is mogelijk, stelt Hybels en je kunt je daarin oefenen. 'Ook u kunt God ervaren. U kunt zijn kameraadschap, zijn bekwaamheid en zijn medeleven voelen.'.
Ook een hoofdstuk over Gods leiding ontbreekt niet. Hoe kun je erachter komen of iets wel of niet Gods leiding is?

Beoordeling en aanbeveling:
Hybels gaat diep in op het belang van een intieme omgang met God. Hij verduidelijkt dit steeds met eigen voorbeelden, dat werkt stimulerend en bemoedigend. Door het boek krijg je er zin in, je wilt ook zo'n intiem leven met God! Het boek is erg geschikt voor mensen die verdieping zoeken in hun geestelijk leven en omgang met God. Die bereid zijn tijd te nemen voor God en naar Hem te luisteren. Zij kunnen door dit boek biddend te lezen een schat ontdekken die hun hele leven zal verrijken. Hybels zegt het zo mooi: 'Mensen die de heilige Geest de gelegenheid geven tot hen te spreken, weten dat het leven van een christen een avontuur zonder einde is. Het zit vol verrassingen, spanning, uitdagingen en mysteries.'
'Te druk om niet te bidden' is ook heel goed als studieboek te gebruiken, achterin zijn per hoofdstuk studievragen opgenomen.

Over de auteur
William (Bill) Hybels (1951) is een Amerikaanse voorganger en schrijver. Hij is oprichter en voorganger van de Willow Creek Community Church, een van de grootste kerken in Noord- Amerika. Hybels begon in oktober 1975 een eigen kerk in een bioscoop met de naam Willow Creek in Illinois. Bij de eerste dienst waren honderdvijfentwintig mensen aanwezig, twee jaar later telde de kerk al tweeduizend bezoekers. In 2000 woonden vijftienduizend mensen wekelijks de zes zondagse diensten bij. In 2004 werd er een nieuw kerkgebouw geopend met een capaciteit van zevenduizend plaatsen. In april 2018 ging Hybels vroegtijdig met pensioen.
Hybels schreef ook een aantal andere boeken, waaronder: 'De stille stem van God'

Algemene informatie
Titel: Te druk om niet te bidden
Ondertitel: Neem eens rust om bij God te zijn
Auteur: Bill Hybels
Uitgeverij: Gideon in Hoornaar, Nederland, boek is hier te bestellen, zie ook www.gideonboeken.nl
ISBN: 90-6067-573-8
Aantal pagina's: 154
Prijs: 14,95 euro


Zou je dit boek ook graag willen lezen? Ja? Doe dan mee met de boekverloting!
Wat je ervoor moet doen?
Alleen een berichtje hieronder achterlaten dat je interesse hebt. Mailen mag ook naar helminkanja@gmail.com. Over een week schrijf ik dan de namen van de geïnteresseerden op briefjes en vraag ik hier iemand om er eentje te trekken :) 
Veel leesplezier, tot horens en ik wens jullie een heel fijne week toe!

Groetjes van Anja


dinsdag 8 mei 2018

Waar ben jij volkomen zeker van?

Lieve allemaal,

Vandaag besloot ik een lekker stuk door de polder te fietsen. Heerlijk! Wat is de natuur toch prachtig hè en wat mogen we alleen al hierin Gods grootheid zien. Kijk nou hier bijvoorbeeld, dat is toch geweldig!
Het mooiste wat er is....
Ik heb al even niet geschreven hier hè. Was het wel van plan hoor, maar de laatste week was mijn hoofd zo vol, dat ik het even moest laten bezinken. En even na moest denken wat ik met jullie zou gaan delen. Ik besef goed dat jullie niet allemaal hetzelfde zijn. Gelukkig maar ook! Ook in geestelijk opzicht zijn jullie niet allemaal eender. Of dat ook zo gelukkig is.... ik denk van niet. Ik gun jullie allemaal zo van harte die intieme relatie met God, o ja, dat wens ik jullie toe. Dat is mijns inziens het absolute mooiste wat er hier op aarde is te vinden. Nu maakte ik vorige week iets mee, dat je misschien niet begrijpt als je niet gelovig of pas gelovig bent. Het heeft te maken met de enorme kracht die vrij kan komen als mensen zich volledig aan Jezus overgeven. Ben je er benieuwd naar? Geef hieronder dan je reactie en dan zal ik erop reageren. Ik ben er wel heel vol van namelijk ;)

Geleid door de Geest
Toen ik deze blog begon, had ik voor ogen wat ik wilde. Schrijven over stille tijd, over boeken die daarmee te maken hebben, mooie teksten en plaatjes delen enz. Ik had het al helemaal uitgedacht eigenlijk. Toch blijkt het in de praktijk niet zo te werken. Ik krijg soms een aandrang tot iets wat ik van tevoren helemaal niet had bedacht. Hebben jullie dat ook weleens?
Dat heb ik nu dus ook. Er zijn 2 woorden, die mij bezig houden:

ZEKER en VAST

Alles wat we doen, moet gegrond zijn op de basis van ons geloof : Het kruis van Christus. Anders draagt het geen blijvende vrucht. We kunnen bidden wat we willen, lezen, zoeken, en noem maar op maar als we  hierbij het kruis van Christus uit het oog verliezen, dan vergeten we het belangrijkste.
Waarom nu die woorden Zeker en Vast? Het treft me dat veel mensen zoveel onzekerheden hebben. Soms alleen máar onzekerheden. "Dat weet ik niet hoor", zeggen ze al snel. Of: "Ja, maar hoe kun je dat nu zeker weten?" Of: "Zouden we mij wel aardig vinden?", Of: "Zie ik er wel leuk genoeg uit?" Onzeker over zichzelf, over anderen, over werk, over vrienden, over de kerk, over God.... en ga zo maar door. Heb jij ook onzekerheden? En heb je ook dingen waar je zeker van bent?

Hiervan ben ik volkomen zeker
Ik heb zelf heel veel onzekerheden gehad, dus ik weet daar alles van. Ik heb ook dingen waar ik zeker van ben. Het belangrijkste waarvan ik geheel zeker ben, is dat Jezus ook voor mij aan het kruis is gegaan en door Zijn dood voor mijn zonden betaalde. En daarom ben ik nu vrij! Mijn geloof in Jezus geeft mij zekerheid. Ook vind ik deze zekerheid terug in de Bijbel en ik geloof dat de Bijbel Gods woord is.
Hieronder vind je 1 van de teksten waarin je kunt lezen hoe zeker en vast de verlossing door Jezus is:

'Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken' (1 Timotheüs 1: 15a)

Deze zekerheid is zo geweldig! Het is alles: Geborgen in God. Veilig bij hem. Geen straf meer. Enkel liefde. Geliefd zijn, wie wil dat nu niet? Nou, zo lief heeft God jou, dat Hij Zijn enige Zoon gaf, zodat jij niet verloren hoeft te gaan. Is dat niet geweldig?
Aanrader
Ben je al gelovig en wil je iets lezen over het kruis van Christus? Dan raad ik dit boekje aan. Het is maar 50 bladzijden en ik geloof dat ik het al eerder noemde. Als je dit leest, dan moet je wel onder de indruk zijn. Jezus gaf alles voor ons! Alles! Zo lief heeft Hij ons.
Ben je nog onzeker?
Heb jij deze zekerheid al, dat Jezus ook voor jou stierf? Of wordt je in beslag genomen door die hele lijst onzekerheden waarmee je worstelt? Weet dit: als je Jezus hebt, dan krijg je alle andere dingen erbij! Niet dat Jezus een soort Sinterklaas is, maar Hij leidt je dan, Hij helpt je, Hij troost en is kortom alles voor je.
'Zoek eerst het Koninkrijk van God', staat in de Bijbel. 'en al die andere dingen zullen je toegeworpen worden.'
Ben je onzeker of jij die liefde wel verdient? Of het wel voor jou is of kan? Ben je bang dat je teveel zonden gedaan hebt?
Die onzekerheid is niet nodig, Het staat als volkomen zekerheid in de Bijbel, dat het ook voor jou is. Wie je ook bent en wat je ook denkt of  gedaan hebt. God vraagt enkel bekering (naar Hem gaan luisteren, stoppen met je eigen zin doen) en geloof  (in Jezus Christus en Zijn offer) en daar zorgt Hij ook nog eens zelf voor!
Vind je het wel interessant allemaal, maar begrijp je het nog niet goed? Wil je  er meer over weten? Je mag altijd een reactie achter laten of mailen naar helminkanja@gmail.com. Ik wil je zo graag helpen!
Je kunt gaan van een leven vol onzekerheid naar een leven vanuit een vast en zeker geloof in Jezus Christus. Met een trouwe Helper aan je zijde, die je door en uit dit leven leidt. Ik gun jou dat zo!
Graag tot horens!!

Een hele goede week nog en tot snel weer!
Groetjes van AnjaPS: Zo (als deze eendjes) ga jij je voelen als God je vader is, veilig en beschermd en bovenal GELIEFD!


zondag 29 april 2018

Open handen


Lieve allemaal,

De zondag vind ik sowieso wel een mooie dag om een blogje te schrijven. Ik heb er dan tijd voor en denk dat jullie ook meer tijd hebben om te lezen dan door de weeks. Wel wil ik graag minimaal nog één keer per week iets posten, misschien ga ik door de weeks dan korte dingetjes delen als een lied of korte tekst.

Zondagmiddagbezigheden
Vanmiddag hebben we als medewerkers de Alpha cursus van dit voorjaar afgesloten. Met delen van ervaringen/getuigenissen en natuurlijk gebed en dank aan God. We kijken terug op een gezegende cursus en zien weer uit naar de volgende. Daarna heb ik nagedacht over de tekst van de dag vanuit een nieuwe groep (Look Around The Corner) waarvan ik lid ben geworden. Dat lijkt me fijn, elke dag met een stuk of 12 mensen van gedachten wisselen over een tekst uit Gods woord. Vandaag is de tekst: 2 Timotheüs 3: 16: Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Wat mij vooral trof, is wat er op deze tekst volgt in vers 17: "opdat de mens, die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust." Wow, Gods Woord is daarvoor dus echt toereikend! Het omvat alles, en dan ook alles wat wij nodig hebben. Laten we er daarom veel in lezen!
Na deze mooie fijne dingen rondom Gods Woord en meer, want er wordt hier thuis ook af en toe wat gegeten en gedronken en gekletst natuurlijk ;), vroeg ik me af wat ik in mijn nieuwe blogpost zou gaan schrijven....

Geleid door de Geest
Ik kwam er al snel op dat ik me graag laat leiden door Gods Geest. Ik schrijf wat ik 'op mijn hart ' heb. Dat zou dus ook een keer iets kunnen zijn wat niet over stille tijd gaat. Maar altijd denk ik wel over 'tijd met God'! God woont met Zijn Geest in mij, dus ik mag altijd dichtbij Hem zijn. In Zijn aanwezigheid. Ik breng de tijd met Hem door, of ik nu met een interview voor de krant bezig ben of in mijn Bijbel lees. Hij is in mij. Wow, dat is eigenlijk haast niet te bevatten!
Toen ik zo nadacht, kwam de preek van vanmorgen weer boven. Die maakte indruk op mij. Grote kans natuurlijk, dat als dat gebeurt, jullie er iets over terug lezen op deze blog :)
Het mooie is dat bidden heel vaak op één of andere manier terug komt in een preek. En het is ook onderdeel van de dienst natuurlijk en vaak ook van de zangdienst.

De Wijnstok
We hadden vanmorgen als spreker Otto de Bruijne. Hij had iets moois meegebracht: een,weliswaar dode, wijnstok. Maar toch mooi, die grillige karakteristieke vorm van zo'n wijnstok.Als Bijbelhoofdstuk had Otto Johannes 15, waar boven staat: De ware Wijnstok en de ranken. Hij zei meteen al: Jullie verwachten nu misschien weer zo'n preek over dat je vrucht moet dragen en zo. Dat ga ik vanmorgen echter niet zeggen."
In vers 1 noemt Jezus zich zelf de ware Wijnstok en Zijn Vader de Landman/Wijngaardenier.
Zo wordt Jezus heel vaak met iets uit de natuur vergeleken, Hij is ook Het levende Water en het Brood uit de hemel.
Jezus zegt in vers 4: Blijf in Mij, en ik in U. In de Basisbijbel staat het nog mooier en is de strekking als volgt: Ik blijf altijd in u en zo moet u ook in Mij blijven.
Otto noemde al meteen vers 11 waar gesproken wordt over blijdschap. Jezus zegt de dingen uit Johannes 5 tegen de mensen zodat ze blij zullen zijn en nog blijer worden!

Ik citeer Otto de Bruyne:
'christen zijn = blij zijn'
'Als er geen vreugde is, waar is dan je geloof?'

Hij noemde toen iets, dat ik hier in eigen woorden uitleg: als je geen vreugde kent, dan is het de vraag hoe dicht je bij Jezus leeft. Dan zit je zelf nog op de troon! Dan heb je zelf nog altijd gelijk. Als je namelijk dicht bij Hem blijft, dan leert Hij je alles wat nodig is en krijg je zoveel blijdschap!
Ik realiseerde me ineens, dat in de Bijbel ook staat dat dat de vreugde van de Heere onze kracht is. Die vreugde zal ons geheel doorstralen en ons sterk en krachtig maken. Hoe wonderlijk mooi!
Dat is ook precies wat in de preek naar voren kwam. We kunnen alle dingen door Jezus die ons kracht geeft.
Vers 7 uit Johannes 15 vind ik ook zo mooi:
'Als u in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.'
Wat een geweldige belofte!
Zomaar ineens gingen we als gemeente met Otto als voorzanger ;) dit lied zingen:
https://www.youtube.com/watch?v=t7qgV9w_UhQ
Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Mooi!

Blijf in Mij
'Blijf in Mij', dat staat wel 10 keer in Johannes 15.
Wat is dat dan en hoe doe je dat?

Hou je handen open, zoals een plant de regen opvangt!


Laat Hem werken en jou doorstromen!
Leef voor 1 ding: dat je in Hem mag blijven.

Dat betekent:
Niet in een kramp schieten.....
Je hoeft niet perfect te zijn....
Je hoeft niet dag en nacht druk te zijn met van alles en nog wat...
Je mag de tijd nemen om bij Hem te komen en te blijven.

Je bent al schoon, staat in vers 3, rein door het Woord van Jezus. Gered door Zijn kostbaar bloed.
Je hoeft nu enkel nog in Hem te blijven. Verbonden met Hem, dat is alles en genoeg.


De oogst is in Gods hand. Daar zorgt Hij voor. De vruchten komen vanzelf.  Blijf  dus in Hem en nogmaals, dat betekent:

HANDEN OPEN! LAAT DE GEEST STROMEN!

Nou... met deze boodschap kon en kan ik hartelijk instemmen. Het is mijn diepste verlangen om in Hem te mogen blijven en Hem steeds beter te leren kennen.
Is dat ook jouw verlangen?

Ik wens je een heel goede, gezegende week toe, dicht bij Hem!
Groetjes van Anjadinsdag 24 april 2018

Niet gebeden, wat nu?

Ha allemaal,

Je mag altijd bidden
Vandaag weer een blogpost over bidden. Afgelopen zondag schreef ik over de 'voorwaarden' die in de Bijbel staan voor wat betreft bidden. Zoals dat er staat dat wij onze naaste moeten vergeven, zodat God ook ons de zonde kan vergeven. Ik schreef dat je hart schoon en rein moet zijn. Daarmee wilde ik niet zeggen dat je anders niet hoeft te bidden hoor. Je mag alles bij de Heer brengen, echt alles! Juist ook als je ergens mee zit, is het goed om te bidden. Juist ook als je nog niet gelooft, dat je een kind van God bent, of nog niet voelt dat je Jezus nodig hebt, moet en mag je bidden. Zodra je Jezus kent en in Hem gelooft, dan wil je Hem ook volgen. Dan wil je met Hem leven en contact met Hem hebben, En dan ga je daar steeds meer over ontdekken! Elke dag leren we bij. Ik schrijf vanavond maar eens op hoe ik het bidden vandaag zelf ervoer.

Nog niet gebeden...
Vanmorgen werd ik wakker, beetje moe nog. Ik probeer meer te bewegen, wandel en fiets en merk wel dat mijn lichaam daar aan moet wennen. Haha, klinkt alsof ik al best oud ben hè....
Ik stond dus niet heel vroeg op, maar ook niet heel laat. ;)
Nou is het zo, dat ik eens per week een morgen hulp in de huishouding heb en zij komt altijd als ze de kinderen naar school gebracht heeft. Dus oké, een tijdje daarvoor moet ik dan toch wel opstaan :)
Ik zet altijd eerst thee en smeer een paar boterhammen. Omdat ik op het moment van opstaan toch alleen ben, neem ik alles dan mee naar de woonkamer. Onder of net na het eten begin ik dan met m'n stille tijd. Ik lees mijn 2 dagboeken, soms pak ik ook nog wel eens een ander boekje. Daarna lees ik een kort stukje uit de Bijbel. En dan ga ik bidden. Ik merk dat ik me tijdens het bidden niet altijd kan concentreren. Daarom hou ik vaak mijn ogen open en fluister soms of praat zachtjes hardop. Denk dat ik gevoelsmatig bang ben dat iemand me hoort. Of ziet van buiten vandaan. Dat leid af en daarom doe ik het zo.
Vandaag las ik, stond op, ruimde nog wat op en voor ik het wist, was de hulp er. Te snel eigenlijk. Want..... ik had nog niet gebeden, oei....

Zonder ophouden
Een poosje werkte ik achter mijn computer, mails beantwoorden, mails sturen, paar telefoontjes, verslag maken voor de cursus die ik doe, dat soort dingetjes. Na de koffie besloot ik wat boodschapjes te doen in een naburig dorp. Die stonden al een tijdje op de planning. Ik stapte in mijn autootje en ging op weg.
Toen bedacht ik dat ik tijdens de rit prima kon bidden. Ik bad voor mijn gezin, voor bekenden, minder bekenden en onbekenden. Gewoon zo het in mijn gedachten kwam. Dat was fijn! Ik deed mijn boodschapjes en kocht ook een paar leuke mandjes voor in huis, Ik ben gek op die draadmandjes van de Action. Simpel maar zo leuk in huis. Ik kan dan echt blij zijn met zo'n nieuwe aankoop. Ik hou ervan leuke hoekjes in huis te maken. Denk dat het goed is om te proberen je huis gezellig te maken, zodat iedereen die er woont er graag is. Beetje rommel hoort er bij mij bij, maar het is ook gezellig. ,vind ik zelf :) (klein uitstapje was dit haha) (met foto, vooruit)
Terug naar huis luisterde ik wat mooie Opwekkingsliederen, daar kan ik ook echt blij van worden.
De middag besteedde ik aan een heleboel strijk wegwerken, was opruimen, wat dingetjes achter de computer doen en eten halen en koken. Ik vergeet vast e.e.a. aangezien ik nogal rommelig werk en vaak van alles tegelijk en door elkaar doe.
Ik was gebeld door een mevrouw, die zei altijd te genieten van mijn natuurfoto's in de weekkrant. Ze vertelde over een mooie boom in haar tuin en mooie bloemen tussen het riet. Ze vond het leuk als ik zou komen kijken en foto's daarvan zou willen maken. Dat stond dus op de planning voor vanavond.
Onze oudste zoon moest vanavond ook iets belangrijks doen, EHBO examen. Tussen de bedrijven door heb ik om rust voor hem gebeden en om wijsheid. Ik weet nog niet of hij het heeft gehaald, ik hoop het!
Ik naar die mevrouw, op de fiets. Ik bad kort of het een goed bezoek mocht worden. En bad op de fiets ook nog voor zoonlief. Was zo mooi inderdaad, die boom en het landschap met bloemen vanuit de tuin van die mensen!! En zo aardig dat ik mocht komen.

Op het gemakkie terug
Terug was er geen haast meer bij en heb ik heerlijk rustig aan gedaan. Ben onderweg zeker 5 keer afgestapt om een foto te maken van al die prachtige bloemen in de wei. Wat is Gods schepping toch geweldig mooi!
Ook heb ik toen op mijn gemak gebeden voor mijn dorp en de mensen, die erin wonen. Ik heb God mijn droom voorgelegd en gebeden voor bepaalde mensen in het dorp waarbij ik betrokken ben. Die God nog niet kennen. Ik zou iedereen over Hem willen vertellen en droom over kansen en mogelijkheden. En ik verwacht echt dat God hier iets mee gaat doen. Ik vertrouw Hem en dank hem regelmatig al bij voorbaat.

Geestelijke ademhaling
Eenmaal thuis moest ik denken aan 1 Thessalonicensen 5: 17: 'Bid zonder ophouden'.
Dat betekent denk ik dat we een biddend leven moeten hebben, een biddende houding. Het maakt niet uit dat we 's morgens een keer niet bidden, al is een vast moment wel goed hoor. Het is zo mooi en waardevol om elke morgen de dag in Gods handen te leggen!
Maar.... veel belangrijker is dat we de hele dag door praten met God. Bidden is 'onze geestelijke ademhaling in onze relatie met God', las ik vanavond. Hoe mooi!
Ook las ik dit:
'Een biddend leven is:  je ieder moment van de dag bewust zijn, dat je leeft in Gods tegenwoordigheid.'
Een biddend leven is: 'Wandelen in tegenwoordigheid van de Heer, zodat al je verlangens, gedachten en daden voortdurend door hem geleid worden.'

Dat is wat ik wil!
En jij?

Nog een heel fijne avond verder en groetjes van mij!

PS: Ik krijg net bericht dat onze zoon geslaagd is, dank aan onze God!


zondag 22 april 2018

Bidden!

Lieve allemaal,

Ik voel dat ik vandaag iets mag schrijven over bidden. Bidden is zo belangrijk en er staat heel veel over geschreven in de Bijbel.
Hieronder zomaar wat teksten (gehaald van een heel fijne site: (https://dailyverses.net/nl/bidden):

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

'Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.'

Wanneer je staat te ​bidden​ en je hebt een ander iets te verwijten, ​vergeef​ hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen ​vergeeft.

Voorwaarden
Wat mij opvalt in bijvoorbeeld de laatste tekst, is dat God niet zomaar alles en iedereen vergeeft.
Dat klinkt misschien hard, maar is voluit Bijbels. In onze kerk kwam dit vanmorgen ook nog aan de orde. Voorganger Mes zei, dat we geneigd zijn, vooral richting niet-gelovigen, God vooral voor te schilderen als een liefhebbend God, die vergeeft, voor ons zorgt enzovoorts. De wat moeilijkere dingen laten we maar even achterwege. Terwijl die er wel terdege zijn. Kijk maar in de levens van vele mensen. Ziekte, psychische nood, overlijden van dierbaren, wat een ellende overkomt mensen. Zowel gelovigen als ongelovigen.
Daarom is het beeld dat we van God hebben belangrijk.

Godsbeeld
God is zeker liefde, maar Hij is meer. Hij wordt ook boos om verkeerde dingen, die mensen doen. Hij kan daar geen gemeenschap mee hebben, staat in de Bijbel, hij moét daar wel boos om worden.
Gelukkig staat er ook, dat als wij onze zonden belijden, Hij ze ons ook vergeeft:

Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 1 Johannes 1:9 | NBV  

In Marcus 11 vers 25 staat dat wij eerst anderen moeten vergeven, zodat God ook ons kan vergeven. Doen wij dat niet, dan vergeeft God ons dus ook niet. Dat klinkt misschien hard, maar ook dit is Bijbels. Daarom is naast bidden ook Bijbel lezen onmisbaar. In Zijn Woord vertelt God ons wat Hij van ons vraagt en wat Hij ons wil leren en geven.

Bergen verzetten, maar.....
De Bijbel vertelt ons onder anderen dat we, als we geloven, zelfs bergen kunnen verzetten. Dat is nogal wat! Zie onderstaande tekst:

Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’

In een boekje van H.A. Ironside met de titel: 'bidden in de Heilige Geest', las ik dat niet iedereen zo, op deze manier, kan bidden. Ik citeer:
"Er kan iets zijn dat het geloof belemmert en het gebed machteloos maakt. Daarom zegt Hij er direct bij: 'En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt, opdat ook uw Vader die in de hemelen is, uw overtredingen vergeeft.'

Leg het af!
Zelf heb ik ervaren, wat wrok bijvoorbeeld met je doet. Het rooft je blijdschap zo dikwijls. En het verhindert de Heilige Geest om vrijuit te kunnen  doorbreken. Op het moment dat ik mijn wrok mocht afleggen en vergeving vroeg, kwam er rust, vrede en blijdschap. Toen dacht ik: waarom heb ik daar zolang mee gewacht? Het is echter ook God zelf, die het je door Zijn Heilige Geest openbaart wat je doen moet. Hij zegt op gegeven moment: "Het is klaar nu, leg het af en kom naar Mij!"
Wil je doorbraken ervaren en meer van God leren kennen? Luister dan naar aansporingen van de Heilige Geest, belijd, leg af, zodra je daar ook maar enige aandrang toe voelt. Doe het zodra Gods Woord je ervan overtuigt, dat je het moet doen. Lees veel in de Bijbel! 

Alles mogelijk bij God!
Is je hart schoon en rein en staat er niks tussen jou en God?
Dán kun je gelovig bidden naar Zijn wil en zal niets meer onmogelijk zijn!!Ik hoop met heel mijn hart dat jouw hart schoon en rein is en dat je een vrije toegang mag ervaren tot Gods troon! Vraag vrijmoedig wat je op je hart krijgt! Bid ook voor anderen!
En niet te vergeten: Dank en prijs Hem, die Zijn leven gaf voor ons!
Heb jij ook wel eens ervaren, dat toen je dingen mocht belijden, je daarna meer rust en vrede ervoer? Ervaar jij weleens dat bij God alle dingen mogelijk zijn? Geloof je dat?
Schrijf gerust een reactie, altijd leuk om van je te horen en met elkaar van gedachten te wisselen.

Gods zegen voor deze week en groetjes van Anja
zondag 15 april 2018

Bij God is alles mogelijk!

Niets voor mij....
Zeker een jaar of 10 geleden kreeg ik van mij schoonzusje een boekje van de bekende schrijfster Corrie ten Boom. In haar leven is zij voor miljoenen mensen tot grote zegen geweest. Zij bracht het evangelie van Jezus Christus aan massa's mensen in stadions, zalen en kerken. Ook had zij een woord voor eenzamen in gevangenissen en ziekenhuizen. Toen ik dat boekje kreeg, was ik niet met het geloof bezig en had ik geen levende relatie met God.
Ik dacht dus: Wat moet ik met dat boekje? Ik keek het niet eens in. Het verdween ongelezen in de boekenkast. Later gaf schoonzusje nog een keer een boekje van dezelfde schrijfster, maar ook dat verdween in de boekenkast.

Opstapje naar dagboek
Na zeker 10 jaar, ik was inmiddels veranderd en bekeerd, dacht ik weer aan het boekje dat ik ooit kreeg. Het kwam gewoon in mijn gedachten en ik haalde het uit de kast. Tijdens het lezen werd ik geraakt door de eenvoud en oprechtheid van Corrie ten Boom. Zij schrijft zo ongekunsteld over het leven met God. Het deed mij wat. Ik denk dat dit de aanleiding is geweest, waardoor ik oog kreeg voor wat zij nog meer heeft geschreven.
Ik wilde graag stille tijd gaan houden en wel elke dag op hetzelfde moment. Punt is, dat als je het doet wanneer je zin hebt, je het gemakkelijk weer vergeet. Ik vertelde eerder al dat 'elke dag en op hetzelfde moment', voor mij lastig was. Ik ben niet zo van de structuur en de orde namelijk. En zeker niet van het vroeg opstaan. Toch besloot ik de uitdaging aan te gaan.
Eerst ging ik op zoek naar een hulpmiddel bij het Bijbel lezen. Ik ben nogal van de dagboeken en ik wilde er graag één met korte duidelijke stukjes. Toen kwam ik 'Leven in Vreugde' van Corrie ten Boom tegen. Dat leek me wel iets. Kort, maar krachtig!

Ik lees inmiddels al meer dan een jaar uit dit dagboek en het bevalt mij heel goed. Op gegeven moment liep ik in de kringloopwinkel en kwam ik daar een dagboekje van Sarah Young tegen, 'Dicht bij Jezus'. De versie voor jonge tieners. Ik keek erin, las wat en het sprak me aan. Dus kocht ik het, ik denk voor een euro of zo. Je hebt het boekje ook voor volwassenen, maar de tekst verschilt niet eens heel veel, heb ik gezien. Ook weet ik inmiddels dat het een geliefd dagboekje is van velen. Ook voor mij werd het dat! Ik lees ze nu gewoon alle twee.


Sarah Young schrijft zo, dat het je aanspreekt. Het komt dichtbij je hart op één of andere manier.

Stap voor stap
Meestal lees ik ook nog een paar verzen uit de Bijbel, op de manier van 'Bijbel openslaan en lezen'. Sommigen vinden die manier niet kunnen, maar ik zou niet weten wat eraan mankeert. Iedereen is anders. Ik ben niet zo van de structuur schreef ik al en doe het graag zo. En... ik heb op deze manier al zo vaak zegen mogen ervaren!
Als je net begint of wilt beginnen met stille tijd houden, denk ik dat je ook prima eerst een tijdje alleen een dagboekje kunt lezen. Wat geeft het, je begint tenminste. Je zet een stap!
De één heeft ook een drukker leven dan de ander. Ik werk vanuit huis en kan veel tijd vrij maken voor lezen en bidden. Misschien moet jij elke dag wel vroeg naar je werk. Begin dan gewoon ergens, met iets wat je ziet zitten.
Misschien eerst op zondagmorgen eens een dagboekstukje lezen. Of voor je naar bed gaat, als je dat fijner vindt. Doe er dan een dag bij en breid het langzaam uit. Maar misschien ga je er ook wel gelijk vol tegen aan en lees je meteen elke dag uit je dagboek. Doe het vooral op jouw manier!

Nooit saai
Mijn dagboeken hebben mij echt geholpen en enthousiast gemaakt. Bijzonder hoe zo'n klein stukje vaak precies past bij jouw omstandigheden. Soms zelf allebei de stukjes! Je dagboek kan helpen om een stapje verder te gaan en ook te gaan lezen in je Bijbel. Maar... doe rustig aan. Grote kans dat je er vanzelf plezier in gaat krijgen. Het leven met God is nooit saai. Ook is het niet verplicht. Je moet het doen omdat je het fijn vindt. En dat komt vanzelf.
Heb je nog geen dagboek en wil je wel graag elke dag iets lezen over God en het leven met Hem? Ga dan eens naar een christelijke boekwinkel, daar staan alle dagboeken bij elkaar. Je kunt ook advies vragen. Weet je al van welke schrijver je een dagboek wilt, dan kun je het ook bestellen op bijvoorbeeld bol.com.

Bidden
Naast iets lezen, is het goed om te bidden en te danken. In de Bijbel worden we hier ook toe opgeroepen. God weet alles al wat we nodig hebben, maar toch wil Hij dat we erom vragen. Hij wil dat we ons afhankelijk van Hem opstellen, dat we Hem volkomen vertrouwen.In de volgende blogposts wil ik meer gaan schrijven over bidden. Ik heb daar ook wat boeken over en de informatie, die ik daarin vond, is vast ook voor jullie interessant en toepasbaar.

Kinderen van God
Vanmorgen hadden wij in de kerk een bemoedingsdienst met als thema: 'Ben je werkelijk vrij?'
Wat een mooie indrukwekkende dienst was dat. Mooie liederen over loslaten en overgave en over goed genoeg zijn voor God. We zijn geen slaven meer van angst en 'to do's' , maar we zijn kinderen van God! Zijn geliefde kinderen! Laten we dat vasthouden en van hieruit zoeken naar een leven met Hem.
De spreker had het over dromen. Komen die uit? Hij zei het volgende: "Geef je dromen nooit op, ga ermee naar God. Als je dat doet, kom je erachter dat je droom niet zo onrealistisch en ongrijpbaar is, als je dacht."
Is jouw droom dichter bij God te mogen komen? Geef die droom dan nooit op en ga ermee naar God! Dit is zeker te weten een droom naar Gods hart en Hij gaat je helpen bij het vervullen ervan.
Voor God is niets onmogelijk! Vertrouw hem daarom maar gewoon. Hij gaat jou helpen bij het invullen van je stille tijd. En denk er niet te moeilijk over hè.... als jij deze blogpost gelezen ebt, heb je automatisch een paar Bijbelteksten gelezen. Denk daar gewoon eens over na. Dat is ook stille tijd houden!

Ik wens je veel zegen en Gods nabijheid voor deze week toe!
Liefs van Anja

maandag 9 april 2018

Wonderlijke leiding


Uitgesteld....
Ik heb het al even uitgesteld om deze blogpost te schrijven. Vorige keer voelde ik, dat ik echt op moest schrijven hoe het voor mijzelf voor het eerst echt Pasen was geworden. En hoe mijn leven daarna toch wat anders gelopen is, dan ik had gehoopt en verwacht. Gods wegen zijn voor ons mensen vaak niet te begrijpen. En dikwijls zien we pas achteraf, of niet, wat God met iets voorhad. Ik schreef vorige keer ook dat het verhaal nog niet af is. Ik ben na mijn bekering ver van God afgedwaald. Toch hield God mij al die tijd vast, ook al voelde ik dat vaak niet.

Eind 2016 was het echt klaar. Toen riep God mij heel krachtig terug. Misschien denk je: wat doet dit allemaal in een blog over stille tijd/leven met God? Ik voel gewoon dat ik mijn verhaal aan het begin van deze blog/reis met jullie, moet vertellen. Ik mag nu met God leven en mooie dingen beleven, maar ik heb ook een geschiedenis! Het zou zomaar kunnen, dat als je dingen zou lezen over het leven met God, hoe mooi ik dat vaak vind, dat je dan zou denken: nou, dat lijkt voor mij ver weg. Ik weet niet hoe ik daar moet komen. Misschien lijkt het je bij mij dan wel makkelijk te gaan. Daarom is het  denk ik goed om mijn verhaal te weten. Dat is best heftig, al zeg ik het zelf. Tot 2016 is het een aaneenschakeling van verdriet, zorg en eenzaamheid geweest. En nóg ken ik zwakke momenten en zorgen en verdriet. Maar het is nu wel heel anders! Ik zal in mijn blogposts altijd eerlijk tegen jullie zijn en over strijd vertellen, maar ook over overwinning. En ik hoop zo, dat het , al is het maar voor 1 iemand, nuttig mag zijn.
Verandering
Genoeg uitstel genomen nu! We gaan naar eind 2016. Ik merkte al rond en net na de zomervakantie, dat ik steeds meer ging voelen, dat het zo niet langer kon. Dat er iets moest veranderen. Ik was zo ver afgedwaald en liet zoveel zonden toe in mijn leven. Ik sprak soms mensen en vertelde hen over mijn nood. Ik ging al een tijdje niet meer naar de kerk. Ik voelde me daar, in die reformatorische kerk, niet meer zo thuis. De preken, die ik in het begin echt wel mooi vond, leken me vaak allemaal zo hetzelfde toe. En ik miste de link naar de praktijk, de actuele toepassing voor je eigen leven zeg maar. Je wilt aan een preek toch iets hebben, voor de week die komt. Ik tenminste wel. Hiermee wil ik niet zeggen, dat het enkel aan de preken lag, dat ik geen zegen ervoer hoor. Ik was in de eerste plaats zelf niet goed bezig en er waren veel zonden tussen God en mij gekomen. Dan kun je ook nooit vrede in je hart ervaren.

Geen lijntje...
Wat mij zo rond augustus/september 2016 vooral bezig hield was, naar welke kerk ik moest gaan. Ik weet nog heel goed dat ik toen 2 mannen van de Christelijke Gemeente alhier sprak, die tegen mij zeiden: "Waar maak je je toch zo druk om? Om de kerk? Is het eigenlijk wel in orde tussen God en jou? Is het lijntje er wel tussen jullie? Tja.... dat was duidelijk: dat lijntje was er niet. Daar zaten die zonden (verkeerde dingen, die ik deed) tussen. Hierdoor ben ik echt gaan nadenken over hoe het nou verder moest.

Pand 33
Toen ging het snel..... Kort hierna was ik in Sliedrecht bij Pand 33. Daar deed ik vrijwilligerswerk, dat bestond uit het opvangen van jongeren. Ik deed dat op zondag. Eerlijk gezegd, omdat ik niet naar de kerk wilde en dacht: Ik ga op die dag wel iets anders nuttigs doen. En het was ook echt mooi werk. Ik heb er veel aan gehad, ook door heel waardevolle gesprekken met een andere vrijwilliger, die mij wees op de preken van Joseph Prince. Wij keken daar thuis naar en als we dan samen werkten, bespraken we wat we gehoord hadden. Na die jeugdopvang, van 14.00 tot 16.00 uur op zondagmiddag, werd daar in dat pand een kerkdienst gehouden. Voor mensen die zich om 1 of andere reden niet (meer) thuis voelden in de kerk. Ik bleef daar af en toe bij. Toen, die keer in september wilde ik niet blijven, maar het was net of ik moest. En ik bleef. Er bleek toen ook nog een vrouw te preken (spreken noemde ze het zelf ;) ). Pfft, nou, dat was ik al helemaal niet gewend. Maar ik bleef zitten.

Stil gezet
De vrouw sprak over Hanna. Dat is een vrouw uit de Bijbel, die het niet makkelijk had. Ze had geen kinderen, werd getreiterd en telde niet mee. Ze had best overal een schop tegenaan kunnen geven. (net zoals ik). Dat deed ze echter niet! In plaats van dat ze opstandig werd, ging ze naar de tabernakel (de kerk zeg maar). Ze ging naar God toe, in plaats van van Hem af! En toen was het alsof God tegen mij zei: : Dat moet jij nu ook doen, kom naar Mij met al je nood!". En dat deed ik. Ik ging zo snel het kon naar huis en op mijn knieën voor God. Ik heb 1 voor 1 al mijn verkeerde dingen, zonden, opgenoemd, beleden en er vergeving over gevraagd. En..... die kreeg ik en wel meteen! Ik voelde zo'n enorme vrede in mij komen. En meteen heb ik gezegd: Heere, ik heb veel jaren van mijn leven weggegooid en niet goed besteed, de rest van mijn leven geef ik aan U! Wilt U mij laten zien wat ik moet veranderen en wat ik mag gaan doen voor U?

Werk voor God
En dat deed God en wel meteen. De dag erna meen ik, las ik in het plaatselijk nieuws dat de Alpha cursus weer ging beginnen. De week daarop al. Meteen kwam in mijn herinnering dat ik aan een jongen ooit gevraagd had, of hij daar zin in zou hebben. Die jongen begeleidde ik af en toe. Ik dacht: Ik ga het hem gewoon vragen. En hij zei meteen 'ja'! Ik kijken waar en hoe laat.... bij de hervormde kerk, omdat die het dichts bij mijn reformatorische achtergrond stond. Op maandagavond zou daar een Alpha cursus starten. Een Alpha cursus  is trouwens, voor als het je niks zegt, een basiscursus over het christelijk geloof. Dat was een tegenvaller, want ik kon niet op die maandag. In de agenda gekeken, oei de volgende maandag stond er ook al wat. Dat werd hem dus niet. Weer die advertentie erbij gepakt en daar stond het: dinsdagavond Alpha cursus in Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard. Dat kon dus ook nog. Het enige wat ik toen dacht was: Oké, dan gaan we op dinsdag naar de Jozua. Zo kwam ik daar voor de eerste keer terecht, in een kerk, waarover ik allerlei vooroordelen had. Handje klap kerk, Hallelujah kerk en al dat soort dingen haha.
Verrassing
Wat ik dacht, bleek absoluut niet te kloppen. Ik was zo verrast! Meteen voelden wij ons zo welkom op die cursus. We werden zo hartelijk en liefdevol ontvangen, echt bijzonder. Het mooiste was, dat ik al meteen voelde: zij hebben, wat ik nu ook heb: liefde tot God en de medemens. Ik voelde meteen een band met de medewerkers. En stiekem dacht ik ook meteen: ik wou dat ik dat werk, wat zij doen, ook mocht doen. En inmiddels, yes! draai ik al een paar seizoenen mee en mag ik de gebedsgroep leiden. Gods wegen zijn zo wonderlijk!

Doop
Ik hoorde op de Alpha cursus veel wat ik al wist, maar ook nieuwe dingen. Ook dingen waar ik het aanvankelijk helemaal niet mee eens was! En dat zei ik dan ook gewoon :)
Dat ging bijvoorbeeld over de doop, die trouwens maar heel zijdelings ter sprake kwam. Ik sprak daar wel met mensen over, maar niet zozeer tijdens de cursus. Ik wilde niet volwassen gedoopt worden! Ik was toch als kind al gedoopt!
Wat ik wel deed was onderzoeken, lezen , lezen, lezen. (stille tijd!) Ook in de Bijbel. En God wees mij de passages aan, die over de doop gaan. En ook die over gehoorzaamheid gaan. Alleen horen is niet genoeg, ook DOEN! Geloven, dopen en de Heilige Geest ontvangen. In die volgorde. Het mooiste dat ik ontdekte was, dat Jezus zich ook liet dopen! Terwijl Hij ook al besneden was! Toen Hij uit het water kwam, sprak Zijn Vader: "Dit is Mijn geliefde Zoon, hoor naar Hem! En de Heilige Geest daalde, in de gedaante van een duif, op Hem neer. Wat mooi en wat een voorbeeld voor ons!
Wij moeten Jezus volgen, dus ook daarin. Zo ging ik het steeds meer voelen. Ik wilde gehoorzaam zijn.

Dood voor de zonde
Als ik overtuigd ben, dan wacht ik niet meer. Dus liet ik me dopen zodra het kon en dat was 29 januari 2017. Zo'n mooie dag, ik was zo blij!
Ik kreeg de tekst uit Romeinen 6:
"Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God, In Christus Jezus, onze Heere."
Aan deze tekst heb ik nog vaak moeten denken en nog wel. Als de aanklager (satan) komt met zijn aanlachten en je weer dingen wijs maakt, dat je niet goed genoeg bent en zo, dan is het goed om steeds terug te gaan naar een tekst als deze. De doop betekent het afleggen van de oude, zondige mens en het opstaan met Christus in een nieuw leven. Een nieuw begin, als nieuw schepsel! Dood voor de zonde!
Geleid, stap voor stap....
Denk je dat ik er toen was? Nou... toen begon het pas! Het leven met God, stap voor stap. Met vallen en opstaan, steeds weer. Mooie en moeilijke momenten. Strijd en overwinning. Maar.... Gods doel is dat we hem steeds meer gaan vertrouwen, steeds sterker en krachtiger worden in Hem. Daarvoor is het belangrijk dat we dichtbij Hem blijven, met Hem leven.

Tijd met God, de cirkel is rond
Zo is de cirkel dan rond. Wil je een relatie met God, dan moet je daarin investeren. Door daar tijd in te steken en stil te worden voor God. Elke dag opnieuw. Dat is geen moéten maar een mógen. Het is heerlijk om bij God te mogen zijn, Zijn liefde te ervaren. Zijn  aanwezigheid, dag aan dag.
Ga je mee op ontdekkingsreis? Het leven met God is werkelijk een avontuur met ups en downs, maar met 1 grote zekerheid: God is bij ons en laat ons nooit alleen.
Volgende keer vertel ik jullie meer over mijn stille tijd, de dagboeken, die ik heb ontdekt en nog veel meer.

Tor gauw en liefs van mij!
Anja